juni 12, 2024

Van alles!

Voor informatie

Een risicoanalyse opstellen

Vooraf aan het opstellen van een veiligheidsplan wordt er altijd eerst een risicoanalyse gemaakt. Een risicoanalyse word op locatie gedaan en heeft als bedoeling om alle mogelijke risico’s in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kan je een plan opstellen om deze risico’s zoveel mogelijk te vermijden en te voorkomen.

Veiligheid is een doorlopend proces

Het is belangrijk om voortdurend en systematisch risico’s op de werkvloer te blijven inschatten. Zo kan je tijdig maatregelen treffen.

Wettelijk kader

Een risicoanalyse hoort te worden opgesteld zoals omschreven in het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 en volgens de Europese kaderrichtlijn 89/391/CEE.

Maatregelen na een risicoanalyse

Nadat er een grondige analyse is gedaan van alle mogelijke risico’s, kan er worden overgegaan tot de volgende maatregelen:

  • Preventieve maatregelen (voorkomen van calamiteiten)
  • Detectiemaatregelen (blootleggen en opsporen van mogelijke schade)
  • Repressie (beperken van schade als er een bedreiging is)
  • Corrigerende maatregelen
  • Acceptatie (het is nooit mogelijk om alle risico’s te voorkomen; er blijft altijd een klein risico dat je dan dient te accepteren)
  • Overdragen (het verzekeren van bepaalde risico’s of het aan uitbesteden van bepaalde veiligheidsdiensten aan derden

G4S Safety Solutions wereldleider in veiligheidsdiensten

Dit wereldwijde bedrijf levert allerlei diensten op veiligheidsgebied, waaronder het opstellen van een risicoanalyse. Het zijn echte professionals en je vind ze over de hele wereld; ook in Nederland. Voor al je vragen, een goed advies of een offerte bel je 24/7 met 03 808 0688.